Asp.Net Gridview üzerinde İnsert,Delete,Update işlemleri

Muhammet Ali
21 Mayıs 2016 Cumartesi
0

Merhaba Arkadaşlar

Veri listeleme yöntemi olarak kullandığımız datagridview üzerinde ekle,sil,güncelle işlemide yapabilmekteyiz.Bu sayede sayfa tasarrufu yapıp kullanıcıyı tek sayfada bu işlemleri yaptırabililrsiniz.

Öncelikle Datagridview atıyoruz projemize.Daha sonra design kısmına tıklayıp attığımız girdiviewin köşesindeki oka tıklayarak New Datasource kısmına tıklıyoruz.

Daha sonra Sql Database seçip veritabanı ile bağlantınızı kurup aşağıdaki ekrana geliyoruz.

Name kısmından tablomuzu seçip Advenced butonunu tıklayarak resimdeki gibi ilk sıradaki checkbox ı işaretleyip Tamamı tıklıyoruz.Daha sonra Finish butonu ile işlemi tamamlıyoruz.

En son olarakta Tekrar design kısmına geçip datagirdview in köşesindeki oka tıklayarak Editing ve Deleting olaylarını resimdeki gibi Enable yapıyoruz.

Bu şekilde datagridview üzerinde kolaylıkla bu işlemleri yapabiliriz.

 

//Gridview
 <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AllowPaging="True" AutoGenerateColumns="False" DataKeyNames="islemID" DataSourceID="SqlDataSource1">
    <Columns>
      <asp:CommandField ShowDeleteButton="True" ShowEditButton="True" />
      <asp:BoundField DataField="islemID" HeaderText="islemID" InsertVisible="False" ReadOnly="True" SortExpression="islemID" />
      <asp:BoundField DataField="Ad" HeaderText="Ad" SortExpression="Ad" />
      <asp:CheckBoxField DataField="Aktif" HeaderText="Aktif" SortExpression="Aktif" />
    </Columns>
  </asp:GridView>


//Datasource kısmı
  <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:sqlConnectionString %>" DeleteCommand="DELETE FROM [islem] WHERE [islemID] = @islemID" InsertCommand="INSERT INTO [islem] ([Ad], [Aktif]) VALUES (@Ad, @Aktif)" SelectCommand="SELECT * FROM [islem]" UpdateCommand="UPDATE [islem] SET [Ad] = @Ad, [Aktif] = @Aktif WHERE [islemID] = @islemID">
    <DeleteParameters>
      <asp:Parameter Name="islemID" Type="Int32" />
    </DeleteParameters>
    <InsertParameters>
      <asp:Parameter Name="Ad" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="Aktif" Type="Boolean" />
    </InsertParameters>
    <UpdateParameters>
      <asp:Parameter Name="Ad" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="Aktif" Type="Boolean" />
      <asp:Parameter Name="islemID" Type="Int32" />
    </UpdateParameters>
  </asp:SqlDataSource>

 Yorum yaz