Session daki bir değeri SqlDatasource'e parametre olarak vermek

Muhammet Ali
21 Mayıs 2016 Cumartesi
0

Merhaba Arkadaşlar

SqlDatasource'e parametre olarak textbox,dropdown gibi controllerden  int32,string,date gibi birçok tipte değer alıp atabiliyoruz.Sesionda bir değerimiz var ve bunu datasource muze parametre olarak vermek istiyorsak 

 <asp:SessionParameter Name="KullaniciID" SessionField="KullaniciID" Type="Int32" />

Şeklindeki kodumuzu parametrelerin arasına yazarak kolaylıkla session değerimizi parametre şeklinde kullanabiliriz.

İyi ÇalışmalarYorum yaz